OBS! Detta är ett utkast till en hemsida

för en helt ny och unik förvaltningstjänst för bostadsrättsföreningar.

Med fokus på kostnadseffektivitet, behovsanalys, kvalitetssäkring,

värdeskapande samt stärkt konsumentskydd. Sidan uppdateras löpande. En lansering är planerad att ske: 20XX - XX -XX

Sagt av: "Brf Vivillblibättre"

Med aabrf har det blivit både roligt och rent barnsligt enkelt att styra vår ekonomi. Jag sitter nu och styr vår ekonomi i realtid och med stöd av aabrf forvaltning har vi  nu redan under år 1 sänkt våra kostnader med över 15 %

VÄLKOMMEN TILL AABRF FÖRVALTNING

FÖRVALTNINGSTJÄNSTEN FÖR ALLA ER SOM VILL BO I EN

RIKTIGT KOSTNADSEFFEKTIV OCH ATTRAKTIV BOSTADSRÄTTSFÖRENING

MED RÄTT KVALITET - RÄTT EKONOMI - RÄTT INFORMTION

- VI HJÄLPER ER ATT FÅ LÄGSTA MÖJLIGA ÅRSAVGIFTER - UTIFRÅN ER EGEN ÖNSKADE KVALITETSNIVÅ -

HÄR ÄR NÅGRA AV ALLA DE FLERTALET OLIKA FÖRDELAR

SOM NI I ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING FÅR MED OSS PÅ

AABRF FORVALTNING.se

SE NÅGRA OLIKA EXEMPEL HÄR NEDAN PÅ VAD SOM KÄNNETECKNAR EN RIKTIGT ATTRAKTIV OCH BRA  BOSTADSRÄTTSFÖRENING NI FÅR MED OSS PÅ AABRF


 • Ni får en tydlig verksamhetsidé och vision.
 • Ni får en verksamhetsplan med framtidsfokus.
 • Ni får en tydlig beskrivning av fastighetens underhållshistorik, skick och underhållsplan.
 • Ni får en aktiv ekonomistyrning med genomtänkt finansieringsstrategi med en flerårsbudget.
 • Ni får uppdaterade stadgar med en tydlig arbetsordning som stöd till styrelsen
 • Ni får en plan för hållbarhet, miljö och trygghet.
 • Ni får en bra hemsida med tydlig information baserat på bostadsrättsföreningens intressentmodell.
 • Ni får ett agerande som präglas av affärsmässighet, värdeskapande och konsumentorientering.
 • Ni får en bra intern kommunikation som engagerar medlemmarna.
 • Ni får en plan för kompetensutveckling i styrelsen
 • Ni får ett nätverk med specialister inom olika stödområden

AABRF FÖRVALTNING ÄR EN HELT NY & UNIK FÖRVALTNINGSTJÄNST

- DÄR VI FOKUSERAR PÅ KOSTNADSSÄNKANDE OCH VÄRDESKAPANDE ÅTGÄRDER

FÖR LÄGSTA MÖJLIGA ÅRSAVGIFTER I ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING -


Vårt fokus är att göra en nulägesanalys, identifiera eventuella problem, genomföra förbättringar, sänka era kostnader

och öka värdet på era bostadsrätter. Detta utifrån ett genomtänkt helhetsperspektiv.


OBS! Kvalitetsstödet AABrf.se ingår alltid gratis. Värde 3 950 kr (ex.moms) per år.


VAD ÄR DÅ EN RIKTIGT BRA OCH ATTRAKTIV

BOSTADSRÄTTSFÖRENING?


Bortsett från lägesfaktorn är det en bostadsrättsförening där styrelsen ges rätt stöd och får förutsättningar till att kunna agera på ett mer affärsmässigt, riskförebyggande och kostnadseffektivt sätt, att kvalitetssäkra och förädla bostadsrättsföreningens fastighet och övriga verksamhet samt erbjuda ett tryggt, miljömässigt och hållbart boende med alla medlemmars ekonomiska intresse i fokus.


När man uppnår detta scenario, så brukar värdet på bostadsrätterna öka betydligt mer, än i de grannföreningar

som inte agerar på VÅRT NYA GENOMTÄNKTA ARBETSSÄTT PÅ AABRF.se mer om detta i knapparna här under bilden till höger.