VÄLKOMMEN TILL AABRF FÖRVALTNING

DEN NYA FÖRVALTNINGSTJÄNSTEN

FÖR ALLA ER SOM VILL BO I EN RIKTIGT

KOSTNADSEFFEKTIV, VÄRDESKAPANDE OCH

ATTRAKTIV BOSTADSRÄTTSFÖRENING

- RÄTT EKONOMI - RÄTT KVALITET - RÄTT INFORMATION -

Bortsett från lägesfaktorn är det en bostadsrättsförening där styrelsen ges rätt stöd och får förutsättningar till att kunna agera på ett mer affärsmässigt, riskförebyggande och kostnadseffektivt sätt, att kvalitetssäkra och förädla bostadsrättsföreningens fastighet och övriga verksamhet samt erbjuda ett tryggt, miljömässigt och hållbart boende med alla medlemmars ekonomiska intresse i fokus.


När man uppnår detta scenario, så brukar värdet på bostadsrätterna öka betydligt mer,

än i de grannföreningar som inte agerar på detta genomtänkta sätt.

Skulle du själv köpa en bostadsrätt i en bostadsrättsförening, som inte agerar på detta sätt?

AABRF FÖRVALTNING

Är en helt ny och unik förvaltningstjänst för

bostadsrättsföreningar med stöd av enkla gör-det-själv- funktioner styr ni er verksamhet. 


Med ett fokus på nulägesanalys, behovsanalys, kostnadseffektivitet, kvalitetssäkring, hållbarhet och värdeskapande förbättringar.


Får ni riktigt bra förutsättningar för en bättre ekonomi och ökade priser på era bostadsrätter.

Sagt av Ordföranden i "Brf Vivillblibättre"

Med aabrf.se som plattform har det blivit både roligt och rent barnsligt enkelt att styra vår ekonomi och verksamhet. Jag sitter nu och styr vår ekonomi i realtid och med stöd av aabrf förvaltning har vi  nu redan under år 1 sänkt våra kostnader med över 15 % och ökat värdet på våra bostadsrätter med 10 % vårt nöjdmedlemsindex med över 50 %

- Varför inte prova att sänka er förenings årsavgifter, med vår genomtänkta årsavgiftsanalys  -

SE NÅGRA EXEMPEL PÅ ALLA STÖDFUNKTIONER

SOM NI FÅR MED OSS PÅ AABRF FÖRVALTNING

 • Ni får en tydlig verksamhetsidé och vision med målformulering.
 • Ni får en bättre årsredovisning och en verksamhetsplan med framtidsfokus.
 • Ni får en tydlig beskrivning av fastighetens historia, underhållshistorik, skick med en tydlig underhållsplan.
 • Ni får en aktiv ekonomistyrning med en genomtänkt finansieringsstrategi i en          flerårsbudget. Med fokus på kostnadsminimering och ökade hyresintäkter.
 • Ni får uppdaterade stadgar med en tydlig arbetsordning som stöd till styrelsen
 • Ni får en plan för en ökad hållbarhet, miljö och trygghet.
 • Ni får tydlig information baserat på bostadsrättsföreningens intressentmodell.
 • Ni får ett agerande som präglas av affärsmässighet, värdeskapande, kund och konsumentorientering.
 • Ni får en bra intern kommunikation för ökat engagemang hos medlemmarna.
 • Ni får en plan för kompetensutveckling i styrelsen inom t ex varumärkesbyggande
 • Ni får ett nätverk med specialister inom olika stödområden för ökat värdeskapande

OBS! Kvalitetsstödet AABrf.se ingår alltid gratis. Värde 3 950 kr (ex.moms) per år.


- AAbrf Förvaltning hjälper er bostadsrättsförening även att bygga ett riktigt bra varumärke   -