OM FASTITIA

VI UTVECKLAR TJÄNSTER FÖR ALLA SOM VILL FÅ

KOSTNADSEFFEKTIVISERING, KVALITETSSÄKRING & VÄRDESKAPANDE FÖR ALLA INVOLVERADE INTRESSENTGRUPPER

OM AABRF FÖRVALTNING

Är skapad av tjänsteutvecklaren Fastitia. Där vi har specialiserat oss på tjänsteutveckling inom området och att hjälpa bostadsrättsföreningar med kostnadseffektiviseringar, kvalitetsutveckling, underhållsplanering, värdeskapande samt ekonomistyrning, Fokus ligger även på att kvalitetsutveckla hela bostadsrätten (med kringtjänster) som den riktigt bra boendeform, den skulle kunna vara. Genom att involvera alla kunders och intressenters värdeskapande process.

VÅR VISION

MER INFO INOM KORT

VÅR AFFÄRSIDÉ

MER INFO INOM KORT

MER INFO INOM KORT

VÅR USP

- VÅR ARBETSPROCESS FÖR ATT SKAPA EN BÄTTRE BOSTADSRÄTT FÖR ALLA -

1. NULÄGESANALYS

Vi hjälper styrelsen att utforma relevant, enkel och tydlig information om hur er verksamhet ser ut i dag och hur den sannolikt kommer att utvecklas framöver. Detta material anpassas sedan efter både ert och era olika intressentgruppers behov av information om bostadsrättsföreningens framtida utveckling.

2. KVALITETSSÄKRING

Vi ger styrelsen, valberedning och förvaltaren ett mycket bra kompetensstöd. Syftet är att ni ska kunna agera mer affärsmässigt, utifrån faktabaserade beslut. ni kan därmed minimera er egen arbetstid samt risken för att drabbas av onödiga kostnader, problem och juridiska tvister.


3. VÄRDESKAPANDE


Vi hjälper styrelsen med att få önskvärd kvalitet i hela er verksamhet. Syftet är att höja kvaliteten och sänka era kostnader och på så sätt skapa bästa möjliga prisutveckling på era bostadsrätter. Med en genomtänkt planering och en bra ekonomistyrning blir föreningen mer attraktiv att både bo i och investera i.

4. UTVÄRDERING & UTVECKLING


Vi tittar hela tiden på vad vi kan förbättra inom er verksamhet och lyfter fram förslag till nya tjänster och samarbeten för ökat värdeskpande i er bostadsrättsförening.

OMVÄRLDSANALYS - TJÄNSTEUTVECKLING - OPINIONSARBETE

FÖR FÖRENKLING - FÖRBÄTTRING - UTVECKLING AV BOSTADSRÄTTEN 

ATT KÖPA EN BOSTADSRÄTT UTIFRÅN ETT INVESTERINGSPERSPEKTIV

OM ANALYSTJÄNSTEN SOM ALLA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR BÖR TESTA SIG MED AABRF.se

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

NÅGRA TIPS FÖR DIG SOM VILL FÅ LITE MER INFORMATION OM AABRF FÖRVALTNING HÄR

  • Är du på väg att sälja en bostadsrätt`Gå in på boanalys.se
  • Är du på väg att köpa en bostadsrätt? Gå in på boanalys.se
  • Är du fastighetsmäklare? Gå in på boanalys.online
  • Är du bolånehandläggare? Gå in på boanalys.online
  • Är du revisor? Gå in på aabrf.se
  • Är du från en myndighet? Gå in på fastitia.se/nyheter samt till sidorna på länkarna här ovan