OM AABRF FÖRVALTNING

MED AABRFFORVALTNING.se

FÅR NI SNABBT VETA VAD NI SKA GÖRA FÖR ATT KUNNA SÄNKA ERA KOSTNADER OCH ÖKA VÄRDET

PÅ ERA BOSTADSRÄTTER

DETTA INGÅR ALLTID TILL FAST PRIS I BASVERSIONEN

AV FÖRVALTNINGSTJÄNSTEN AABRF

Med allt som lagstiftningen kräver och mer med pris från: XX XXX kr (ex. moms)

1. EKONOMISK FÖRVALTNING

Löpande bokföring och bokslut

Aktiv ekonomistyrning

Årsredovisning som alla kan tolka

Budget med flerårsplan

Riskanalys

Deklaration


2. ADMINISTRATIV FÖRVALTNING

Medlemsregister

Lägenhetsregister

Pantregister

Marknadens bästa mäklarbild

Effektiva styrelsemöten

Effektiva årsstämmor

Bra stadgar med arbetsordning


3. SOCIAL FÖRVALTNING

Medlemskommunikation

Medlemsaktiviteter

Roliga städdagar

Grannsamverkan

Förslagslista

Informella mötestillfällen

DETTA ÄR NÅGRA AV VÅRA OLIKA VÄRDESKAPANDE

TILLÄGGSTJÄNSTER TILL FÖRVALTNINGSTJÄNSTEN AABRF

Pris från: X XXX kr (ex. moms)

4. TEKNISK FÖRVALTNING

Fastighetsskötsel invändigt

fastighetsskötsel utvändigt

Driftstyrning

Kvalitetssäkring av underhålls-åtgärderi lägenheter

Hållbarhetstänk

Miljöinventering

Bulleranalys

5. JURIDISK FÖRVALTNING

Bostadsrätt

Lagen om ekonomiska föreningar

Hyresrätt bostad

Hyresrätt lokaler

Entreprenadrätt

Avtalsrätt

Mäklarjuridik

6. VÄRDESKAPANDE FÖRVALTNING

Tydlig underhållsplan

Finansieringsplan

Årsavgiftsanalys

Lokalkontraktsanalys

Extern styrelseledamot

Kapitaltillskott

Konvertering av vindar & lokaler Investeringsanalyser

Fusioner

AABRF FÖRVALTNING.se

AABRF ERBJUDER ER HÄR FLERA  VÄRDESKAPANDE TJÄNSTER FÖR NI SKA FÅ EN RIKTIGT ATTRAKTIV BOSTADSRÄTTSFÖRENING

AABRF.se erbjuder tjänster till alla aktörer inom bostadsrätten
från styrelse, säljare, förvaltare, mäklare/köpare, banker, byggherrar, konsulter,revisorer och andra verksamma inom bostadsrätten. Vi erbjuder här ett flertal olika värdeskapande tjänster, utifrån ett helhetsperspektiv, med syftet att skapa riktigt attraktiva, hållbara och trygga bostadsrättsföreningar för alla involverade parter.


MER INFO INOM KORT